Forside

Denne hjemmeside har til hensigt at give et overblik over sammenhængen mellem mental styrke og mental træning; samt at give inspiration til arbejdet med den mentale træning.

Til dette formål er hjemmesiden inddelt i fire afsnit:

Bogen er på 272 sider (A4) og indeholder (blandt meget andet):

  • En gennemgang af sammenhængen mellem mental styrke og mental træning.

  • Baggrundsviden om forhold af betydning for udøverens mentale styrke.

  • Nemt anvendelige redskaber til den mentale træning i praksis.

  • Henvisninger til videnskabelige studier, som understøtter og underbygger bogens pointer. 

Læs mere om e-bogen her. (Der vil bl.a. være mulighed for at læse et fyldigt uddrag fra bogen.)

Slutteligt giver hjemmesiden mulighed for at kontakte mig, hvis man er interesseret i personlig coaching. 

Dette kunne fx være interessant for:

  • Sportsudøvere – som gerne vil optimere evnen til at præstere under pres.

  • Sportsudøvere – som ønsker at blive bedre til at håndtere modgang.

  • Sportsudøvere og trænere – som savner viden og (og inspiration til) arbejdet med den mentale træning i praksis.

Af praktiske grunde vil denne coaching skulle foregå i en radius af ca. 50 kilometer fra Vejen (6600). Dette inkluderer således byer som Vejen, Esbjerg, Kolding og Haderslev. 

Læs mere om personlig coaching her.

‘Om mig selv’ fortæller ganske kort om min baggrund og bevæggrund for at skrive bogen “Mental styrke i sport”.