Koncentration

09/11/2019 Slået fra Af RT

Definition af begrebet ‘koncentration’

Koncentration er en tilstand af bevidst fokuseret opmærksomhed.

Og koncentration er et resultat af evnen til at fokusere og fastholde opmærksomheden på udvalgte faktorer i et ønsket tidsrum – mens alt andet udelukkes fra bevidstheden.

– – – – –

En veludviklet koncentrationsevne gør udøveren i stand til to ting:

1) At finde og fastholde et funktionelt opgavefokus, dvs. at opmærksomheden udelukkende er rettet mod forhold, som er relevante for løsningen af den aktuelle opgave.

Denne egenskab benyttes bl.a. i forbindelse med:

 • At håndboldspilleren scanner omgivelserne med henblik på at danne sig et overblik over med- og modspilleres placering og løbebaner.

 • At golfspilleren fokuserer på bolden, mens slaget udføres.

 • At udøveren fokuserer på at trække vejret roligt i forbindelse med en færdighedsrutine.

 • At udøveren tankemæssigt bearbejder relevante informationer med henblik på at analysere, vurdere og træffe beslutninger.

2) At genfinde et funktionelt opgavefokus, dvs. at opmærksomheden hurtigt og effektivt kan refokuseres på opgaverelevante forhold, når behovet for dette opstår.

Sagen er nemlig den, at alle (også mentalt stærke udøvere) kan havne i situationer, hvor tankerne ikke længere er tilstrækkeligt opgavefokuserede.

Det kan fx være i forbindelse med koncentrationsforstyrrelser i form af:

 • Spontant opståede kontraproduktive tanker og følelser

 • Larm fra tilskuere; baggrundsstøj fra et fly eller lignende

 • En (subjektivt vurderet) fejlkendelse fra dommeren

 • Negativ kommunikation fra en medspiller (uden konstruktivt indhold)

Og når udøveren således bliver sig bevidst om, at han ikke længere er tilstrækkeligt opgavefokuseret, så er det vigtigt, at han hurtigt og effektivt er i stand til at genfinde et funktionelt opgavefokus.

En veludviklet koncentrationsevne gør med andre ord udøveren i stand til at finde, fastholde og (om nødvendigt) genfinde et funktionelt opgavefokus.

I praksis har en veludviklet koncentrationsevne således afgørende betydning for udøverens evne til uanset omstændighederne at være målbevidst i tanke og handling.

– – – – –

En veludviklet koncentrationsevne består af mange forskellige egenskaber, som tilsammen gør udøveren i stand til at være opgavefokuseret.

Det drejer sig bl.a. om egenskaber som:

 • Opmærksomhedsstyring (dvs. at opmærksomheden er under den bevidste kontrol)

 • Opmærksomhedsskift (dvs. evnen til at skifte opmærksomheden mellem forskellige opmærksomhedsområder)

 • Selektiv opmærksomhed (dvs. at den bevidste opmærksomhed ikke forstyrres af irrelevante faktorer)

 • Delt opmærksomhed (dvs. evnen til at udføre flere handlinger på samme tid – fx at drible med en bold og samtidigt orientere sig om afslutnings- eller afleveringsmuligheder)

 • Sansning af indre og ydre forhold (dvs. informationsindsamling ved hjælp af sanserne)

 • Den tankemæssige bearbejdning af informationer (fx i forbindelse med at analysere, vurdere og træffe beslutninger)

 • Selvbevidsthed, situationsbevidsthed og selvregulering

Koncentration’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i sport” (som kan købes her).