Kontakt

Eventuelle forespørgsler til bogen eller hjemmesiden kan sendes til mig i form af en email til:

mail@mentalstyrkeisport.dk

I giver fald vil jeg hurtigst muligt forsøge at besvare de indkomne forespørgsler.

– – – – –

Eventuelle emails vil blive gemt indtil korrespondancen er afsluttet, hvorefter alle emails (inklusive emailadresser) slettes. Sletning af emails vil ske senest 30 dage efter den afsluttede korrespondance.

Med venlig hilsen 

René Tranekjer