Kropslige reaktioner

09/11/2019 Slået fra Af RT

Definition af begrebet ’kropslige reaktioner

Med kropslige reaktioner menes kroppens reaktion på at befinde sig i en given situation.

Mere præcist kan man sige, at de kropslige reaktioner er resultatet af en lang række fysiologiske processer, som tilpasser den kropslige tilstand til de aktuelle omstændigheder og udfordringer.

Fælles for de kropslige reaktioner er, at de igangsættes automatisk og forløber uden for den bevidste kontrol.

Kropslige reaktioner kan bl.a. komme til udtryk i form af musklernes grundspænding, kraftig hjertebanken, ‘sommerfugle i maven’, åndedrættets frekvens og dybde, træthed, smerter, svedige håndflader, reflekser og feber.

– – – – –

Den menneskelige hjernes primære opgave består i at holde organismen (og dermed personen selv) i live. Og i den forbindelse er det vigtigt, at hjernen kan regulere den kropslige tilstand i forhold til de aktuelle omstændigheder og udfordringer.

Reguleringen af den kropslige tilstand sker dog på baggrund af så mange og komplekse processer, at disse nødvendigvis må igangsættes og forløbe uden for personens bevidste kontrol.

(Se et eksempel på den automatiske kropslige regulering i det supplerende blogindlæg: Stressreaktionen.)

– – – – –

I en sportslig kontekst vil en given kropslig reaktion være enten funktionel eller kontraproduktiv. Dermed menes kort sagt, at:

Funktionelle kropslige reaktioner er kropslige reaktioner, som på præstationsfremmende vis tilpasser den kropslige tilstand til de aktuelle omstændigheder og udfordringer.

Det drejer sig med andre ord om kropslige reaktioner, som forbedrer udøverens muligheder for at agere målbevidst (fx når stressreaktionen sætter kroppen i et forøget og præstationsfremmende kampberedskab).

Kontraproduktive kropslige reaktioner er kropslige reaktioner, som situationsspecifik indvirker negativt på præstationsevnen.

Det drejer sig med andre ord om kropslige reaktioner, som gør det sværere for udøveren at agere målbevidst (fx smerter, træthed og for høj muskelspænding i forhold til situationens krav).

– – – – –

Det vil altid være individuel og situationsspecifik, hvorledes en given kropslig reaktion påvirker præstationen. Kort sagt gælder dog følgende:

  • Jo bedre de kropslige reaktioner er tilpasset til situationens krav, desto bedre vil udøveren være i stand til at præstere.


Præstationsoptimering forudsætter med andre ord en effektiv og situationsspecifik håndtering af de kropslige reaktioner, således at eventuelle kontraproduktive kropsreaktioner ikke får lov til at påvirke præstationen negativt.

Metoder fra den mentale træning kan bidrage til at udvikle og styrke denne evne til selvregulering.

Kropslige reaktioner’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i sport” (som kan købes her).