Mental styrke i forskellige sammenhænge

08/11/2019 Slået fra Af RT

Mental styrke en egenskab, som kommer til udtryk i form af udøverens målbevidste adfærd.

Og med udgangspunkt i sportens verden kan målbevidst adfærd inddeles i to overordnede kategorier:

1. Jagten på de sportslige mål

Jagten på de sportslige mål omhandler alt det, som udøveren proaktivt og målbevidst foretager sig med henblik på at nå sine sportslige mål.

Denne kategori kan yderligere inddeles i tre underkategorier:

1) Forberedelsesfasen hvor grundlaget skabes for at kunne præstere sit bedste på et senere tidspunkt.

Denne fase ligger placeret i perioden op til en kommende præstation (fx et atletikstævne eller en tenniskamp), og kan bl.a. inkludere:

 • Afklaring i forhold til mål og handleplaner

 • Træning (fysisk, teknisk, taktisk og mental)

 • Restitution i form af kost, søvn og genopladning

 • Klargøring af sportsudstyr

2) Præstationsfasen hvor der skal præsteres her og nu i den specifikke præstationssituation.

Denne fase omfatter perioden lige før, under og lige efter præstationen, og kan bl.a. inkludere:

 • Opvarmning lige før konkurrencen (mentalt og fysiologisk)

 • Selve konkurrencen

 • Restitutionsrutiner lige efter konkurrencens afslutning

3) Evalueringsfasen hvor udøveren reflekterer over sine erfaringer fra forberedelses- og præstationsfasen med henblik på fremtidig præstationsoptimering.

Denne fase ligger placeret i timerne og dagene efter præstationsfasen og kan bl.a. inkludere:

 • Konstruktiv selvevaluering med udgangspunkt i reflekterede overvejelser om en given præstation

 • Opsøgning af konstruktiv feedback fra relevante personer

– – – – –

Disse tre faser udgør et kontinuerligt kredsløb, hvor faserne gentages i samme rækkefølge (indtil udøveren ikke længere jagter et givent sportsligt mål).

2. Sport-liv balancen

Sport-liv balancen omhandler alt det, som udøveren foretager sig i forsøget på at finde en funktionel balance mellem sportens krav og den generelle livsførelse.

Det handler med andre ord om at finde den rette balance mellem livet i og uden for sporten.

Sagen er nemlig den, at en velfungerende sport-liv balance i høj grad har indflydelse på præstationsevnen, da den fjerner en masse problemer og bekymringer, som ellers ville kunne virke forstyrrende på udøverens sportslige opgavefokus.

– – – – –

At finde den rette balance mellem livet i og uden for sporten er ikke nødvendigvis nemt, da mange ting gerne skal tilgodeses på en tilfredsstillende og funktionel måde.

Den mentalt stærke udøver skal således helst kunne finde tid og overskud til bl.a.:

 • Træning og konkurrence

 • Arbejde og uddannelse

 • Samvær med venner, familie og kæreste

 • Søvn og hvile

 • Sponsorpleje

 • Personlige fritidsinteresser uden for sporten

 • Indkøb, oprydning, madlavning og tøjvask

– – – – –

Hvis det i en periode ikke lykkes udøveren at finde en funktionel sport-liv balance, så kan dette komme til udtryk på forskellig vis, fx i form af:

 • Kaotiske hverdage (som ikke hænger sammen på en velfungerende måde.)

 • Mangelfuld restitution

 • Manglende overskud

 • Mangelfuld opgavefokus (fx til træning og konkurrence; på arbejdet; i fritiden og når man er sammen med venner, familie og kæresten)

Alt sammen noget som hverken gavner livet i eller uden for sporten.

Jagten på de sportslige mål’ og ’sport-liv balancen’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i sport” (som kan købes her).