Motivation

09/11/2019 Slået fra Af RT

Definition af begrebet ‘motivation’

Motivation er en tilstand af virketrang.

Motivation udspringer af ønsket om at få noget bestemt til at ske, og opleves som trangen til at omsætte dette ønske til aktiv handling.

I praksis er denne tilstand af virketrang således drivkraften bag alt det, som man aktivt foretager sig.

– – – – –

Selv om motivation er en tilstand af virketrang, så fører denne virketrang dog ikke nødvendigvis til aktiv handling i alle tilfælde. Handling forudsætter nemlig, at der træffes en bevidst beslutning derom.

En given handling sker således på baggrund af følgende proces:

 1. Man opfatter situationen.

 2. Man overvejer sine muligheder.

 3. Man beslutter sig for en handling.

 4. Man handler på beslutningen.

Og selvom motivation bestemt er en vigtig faktor i denne sammenhæng, så er den stadig kun én faktor blandt mange andre faktorer i beslutningsprocessen.

Når man beslutter sig for ikke at handle på en given motivation, så kan dette skyldes en lang række forhold, som fx:

 • At man mangler de nødvendige ressourcer til at gøre forsøget.

 • At man mangler de nødvendige færdigheder til at gøre forsøget.

 • At man undlader at gøre forsøget på grund af angsten for at fejle.

 • At man ikke er villig til at investere den nødvendige tid og energi.

 • At en given adfærd ville være i modstrid med de overordnede mål og handleplaner.

 • At man er afhængig af andre personer, som desværre ikke er interesserede i at bidrage til forehavendet.

Motivation er individuel og situationsspecifik

Motivation er en tilstand af virketrang, som opstår med udgangspunkt i en subjektiv vurdering af en given situation.

Motivation vil derfor altid være både individuel og situationsspecifik:

 • To udøvere vil således ikke nødvendigvis føle samme grad af motivation i forhold til en given konkurrence, da der jo netop er tale om forskellige personer (med forskellige behov, interesser, overbevisninger, målsætninger, tidligere erfaringer osv.).

   

 • En given udøver vil heller ikke nødvendigvis føle samme grad af motivation i forhold til to forskellige konkurrencer, da der jo netop er tale om forskellige konkurrencer (med forskelle i modstandere, potentielle præmier, vejrforhold, faciliteter, tillagt betydning osv.).

   

 • Dertil kommer at motivation er en dynamisk proces, som kontinuerligt påvirkes af udøverens subjektive vurdering af de aktuelle omstændigheder.

  Udøverens motivation vil således kunne ændre sig hele tiden, bl.a. som følge af:

  – Om udøveren kommer bagud (eller foran) i forbindelse med scoring.
  – Om udøveren lykkes med sine sportslige aktioner.
  – Om holdkammeraterne præsterer som forventet.
  – Om den valgte taktik fungerer efter hensigten.
  – Om trætheden begynder at melde sig.
  – Om det pludseligt begynder at regne.
  – Om kommunikationen fra træner og medspillere er konstruktiv.
  – Om der er opbakning fra tilskuerpladserne.
  – Om modstanderens kropssprog er præget af overskud eller frustrationer.

Motivation’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i sport” (som kan købes her).