Om bogen

Titel: Mental styrke i sport

Undertitel: En bog om mental træning i praksis

Forfatter: René Tranekjer

Udgivelsesår: 2019

Format: E-bog (PDF)

Antal sider: 272 (A4)

ISBN: 978-87-971782-0-1

Bogen har overordnet set to formål:

  1. At forklare sammenhængen mellem mental styrke og mental træning

  2. At give inspiration til arbejdet med den mentale træning

Bogen er først og fremmest tiltænkt sportsudøvere og trænere (fra alle sportsgrene og på alle niveauer), som gerne vil vide mere om mental træning i praksis.

Alle andre interesserede er naturligvis meget velkomne til at læse med.

Bogen består groft sagt af fem dele:

  • Del 1 (i form af kapitlerne 1 og 2) koncentrerer sig om begrebet ‘mental styrke’, og beskriver bl.a. hvorledes man bedst kan tage kontrollen over sin mentale styrke.

  • Del 2 (i form af kapitlerne 3a, 3b og 3c) beskriver, hvorledes mental styrke baserer sig på en  kombination af motivation, selvtillid og opgavefokuseret opmærksomhed.

  • Del 3 (i form af kapitlerne 4a og 4b) omhandler mental træning i praksis.

  • Del 4 (i form af appendiks A) gennemgår diverse videnskabelige studier med henblik på at tydeliggøre nogle af bogens vigtigste pointer om sammenhængen mellem mental styrke og mental træning.

  • Del 5 (i form af appendiks B) giver et overblik over supplerende litteratur, som interesserede kan benytte sig af.

Bogen er til salg som e-bog, og kan købes hos en lang række danske online boghandlere til ca. 55 kr. 

Klik her for at se en liste over forhandlere, hvor e-bogen kan købes.