Om mig selv

Mit navn er René Tranekjer, og arbejdet med denne bog startede som et personligt projekt, hvor jeg af interesse forsøgte at samle det bedste om mental træning i praksis fra forskellige kilder (bl.a. bøger, foredrag, videnskabelige studier, uddannelser, kurser, samtaler, reflekterede erfaringer mm.).

Projektet har primært været en fritidsbeskæftigelse igennem en længere årrække, og er nu langt om længe færdiggjort.

Billede af RT

Min baggrund og bevæggrund for at skrive netop denne bog er beskrevet nedenfor.

Relevante uddannelser (i relation til denne bog):

  • DBU A-træner (næsthøjeste træneruddannelse i fodbold)

  • Bachelor i Idræt (Århus Universitet)

  • Uddannet folkeskolelærer 

  • Certificeret coach

 

Relevante erfaringer med mental træning i praksis:

  • Individuelle coaching forløb med sportsudøvere på eliteniveau. Disse forløb har i høj grad sigtet mod at gøre den mentale træning til en integreret del af udøvernes sportslige bestræbelser.

  • Individuelle coaching forløb med gymnasieelever. Disse forløb har i høj grad sigtet mod at anvende metoder fra den mentale træning til håndtering af eksamensnervøsitet.

  • Praktiske erfaringer med den mentale træning fra mine mange år som fodboldtræner.

  • Praktiske erfaringer med den mentale træning fra mine mange år som aktiv sportsudøver (primært tennis og fodbold).

Min interesse for arbejdet med den mentale træning stammer i høj grad fra trænergerningen, som jeg i en lang årrække brugte en stor del af min fritid på. Som led i at dygtiggøre mig som fodboldtræner blev den mentale træning hurtigt et område, som i særdeleshed vakte min interesse.

I den mentale træning fandt jeg nemlig mange af de redskaber, som fodboldspillere efterspørger, når de gerne vil gøre noget ekstra for at optimere præstationsevnen (herunder at blive bedre til at præstere under pres). 

– – – – –

Lignende erfaringer har jeg også gjort mig i uddannelsesverdenen, hvor mange studerende (bl.a. på ungdomsuddannelser) efterspørger redskaber til at håndtere deres eksamensnervøsitet på effektiv vis.

Redskaberne fra den mentale træning i sport har i den forbindelse også vist sig effektive i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

– – – – –

Men hvorfor så skrive en bog om mental træning i praksis?

– – – – –

Min primære bevæggrund for at skrive denne bog er som følger:

Da jeg i mange år har interesseret mig for emnet ‘mental træning’, så har jeg også løbende holdt mig orienteret om relevant litteratur på dette område.

I den forbindelse har jeg således læst mange gode bøget om emnet, hvilket også bør fremgå af bogens opfattende forslag til supplerende baggrundslitteratur.  

Jeg har dog altid savnet en bog, som udelukkende og uddybende beskriver sammenhængen mellem mental styrke og mental træning i praksis.

Og det er den bog , som jeg har forsøgt at skrive.

– – – – – 

Mange bøger omhandler således kun emnet ganske perifert (fx bøger om fysiologi eller hjernens opbygning og funktion.) 

Andre bøger fokuserer på udvalgte områder (fx motivation, refokusering, målsætning eller spændingsregulering), men disse bøger kommer heller ikke rundt om emnet, da de jo netop kun fokuserer på udvalgte områder. 

Og slutteligt handler enkelte bøger specifikt om idrætspsykologi, men her beskrives dette store område oftest meget bredt med korte kapitler om mange forskellige ting.

– – – – –   

Til at begynde med var denne bog dog ikke tænkt som en bog til udgivelse, men den skulle bare have været en lille notesbog til mig selv.

I takt med at skrivearbejdet blev mere og mere omfattende (og tilmed vakte min interesse), så besluttede jeg mig for at skrive den bog, som jeg selv har savnet.  

Og det er mit håb, at også andre har savnet lige netop denne bog.